وکیل خانواده ️ رضا عبدالمحمد در تهران و سراسر ایران تا موفقیت در پرونده های شما

موت فرضی یعنی شرایطی که فرد به مدت طولانی ای غایب بوده است و به طور معمول فرد در این مدت زمان نمی تواند زنده بماند. در ماده 1020 قانون مدنی مواردی که فردی غایب دیگر زنده فرض نمی شود مشخص شده است. زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد. پرداخت هزینه های فرعی وکالت مانند کرایه، عوارض و مالیات که وکیل در روند وکالت پرداخته است.

اطلاع وکیل از آخرین رویه های دادسراها و دادگاهها، حائز اهمیت است؛ کتاب و قانون، به تنهایی، کاربرد دارد اما در حرفه وکالت دادگستری، گاهی و اغلب، اینها مهم تر است. وکیل خانواده باید روند مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و نیز نحوه توقیف اموال مرد را به طور کامل بداند. همچنین وکیلی که در زمینه مهریه کار می‌کند باید پشتکار و سرعت عمل بسیار بالایی داشته باشد تا بتواند حق موکل خود را در زمان مناسب وصول کند. یک وکیل خانواده باید در تمامی زمینه ها مانند ، مهریه، نفقه، طلاق، حضانت، استرداد طلا یا جهیزیه و طلاق از طرف مرد چه زن مهارت داشته باشد.

وکیل خانواده ️ رضا عبدالمحمد در تهران و سراسر ایران تا موفقیت در پرونده های شما وکیل خانواده با تخصص و مهارتی که دارد، برای دریافت نحله یا اجرت‌المثل دوران زوجیت شما اقدام می‌کند. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد خانـم برای مطالبه این مهریه می بایست ثابت نماید که آقـا توانایی مالی برای پرداخت مهریه دارد و چنان چه آقا مال و اموال و یا دارایی نداشته باشد زوجه جدای از این که نمیتواند این مهریه را از آقـا دریافت کند رأی جلب شوهرش را هم نمیتواند بگیرد. مرد با مراجعه به دادگاه خانواده و یا با وکالت دادن به یک وکیل دعاوی خانواده دادخواست الزام به تمکین مطرح می کند. البته یک نکته مهم را باید در نظر داشت و آن این است که طبق ماده ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مُسقط حق نفقه نخواهد بود.

دعاوی مربوط به پیمانهای خاص نظیر فهرست بهایی، زیربنایی، سرجمع، فهرست خاص و … با سلام سوابق ایشان بررسی می شود در صورت محکومیت می توانید اقدام کنید. سلام، اگر امکان وصول از وام گیرنده وجود نداشته باشد از ضامنین وصول خواهد شد.

یک وکیل خانواده متخصص و مجرب علاوه برجنبه حقوقی دعاوی خانواده باید بر جنبه عمومی و کیفری آن نیزمسلط باشد .آگاهی از جنبه کیفری دعاوی خانواده که درروابط زن ومرد جرم محسوب شده ودارای مجازات می باشد،گاهی موجب تغییر اساسی در تصمیم گیری و رفتارافراد نسبت به هم می شود. به محض اینکه نکاح به صورت صحیح واقع گردید، روابط زوجیت بین زن و مرد ایجاد میگردد و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود و در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. یکی دیگر از وظایف وکیل خانواده ارائه مشاوره دقیق به افراد مرتبط با پرونده می باشد.

  • حق مراجعه و برگشت به خانـم برای آقـا در نظـر گرفته شده است و آقـا میتواند به دلیل اینکه طلاق رجعی (یعنی آقـا حق مراجعه به همسـرش را در وقـت عده بدون نیاز به تشریفات دارد) است در وقـت عده بدون نیاز به تشریفات به خانـم مراجعه نماید.
  • پس از آن، مشاور حقوقی خانواده می تواند در خرید و فروش اموال خانواده، نقل و انتقال اموال، شرکت در جلسات، اختلافات و دعاوی خانوادگی، امور مربوط به فرزندان و تعیین نسب و نفقه و …، امور مربوط به ارث و گواهی انحصار وراثت و ….
  • بالاخره مسئله خیانت در زندگی مشترک نیز ممکن است رخ دهد و برای حل مسئله قطعاً نیاز به حضور یک وکیل و مشاور می‌تواند خیلی فرد را در این مسیر یاری کند.
  • اگر پدر یا جد پدری بدون دلیل با ازدواج دختر موافقت نکند ، دختر می تواند با مراجعه به دادگاه حکم به تجویز ازدواج بدون نیاز به اذن ولی قهری بگیرد.
  • مبلغ نفقه فرزند با توجه به استطاعت مالی پدر و نیازهای فرزند متغیر می باشد و میزان ثابتی ندارد و معمولا از 700 الی 1200 در نظر گرفته می شود.